KCPEMembership‎ > ‎RESOURCE CENTRE‎ > ‎

Std 8 Kiswahili - Kifungu cha kujaza Pengo


2.5. Kifungu cha Pili Sehemu ya Tano - Majibu

posted Jul 20, 2015, 10:38 AM by Maurice Nyamoti

1. A    2. C    3. B    4. D    5. C    6. B    7. C    8. A    9. A    10. C    11. B    12. D    13. B    14. A    15. D    

2.3. Kifungu cha Pili Sehemu ya Tatu - Majibu

posted Jul 19, 2015, 9:18 PM by Maurice Nyamoti

1.A    2.C     3.D    4.D    5.B    6.C   7.A    8.C    9.D    10.B    11.B    12.C    13.D    14.A    15.A

2.2. Kifungu cha Pili Sehemu ya Pili - Majibu

posted Jul 17, 2015, 10:11 AM by Maurice Nyamoti

1. A     2. B     3. A    4. C    5. B    6. C    7. B    8. A    9. C    10. B    11. C    12. C    13. D    14. B    15. A

2.1. Kifungu cha Pili Sehemu ya Kwanza - Majibu

posted Jul 17, 2015, 9:51 AM by Maurice Nyamoti

1. B    2. C    3. C    4. C    5. B    6. C    7. C    8. A    9. B    10. D    11. C    12. B    13. C    14. B    15. A

2.0. Kifungu cha Pili Sehemu ya Nunge - Majibu

posted Jul 17, 2015, 8:00 AM by Maurice Nyamoti

1. C     2. A     3. D    4. C    5. B    6. B    7. C    8. B    9. A    10. B    11. B    12. A    13. D    14. C    15. A

1.1 Kifungu cha Kwanza Sehemu ya Kwanza - Majibu

posted Jun 21, 2015, 10:20 AM by Maurice Nyamoti   [ updated Jun 21, 2015, 10:21 AM ]

1.      A    2.      C    3.      B    4.      D    5.      B    6.      A    7.      D

1.2. Kifungu cha Kwanza Sehemu ya Pili - Majibu

posted Jun 21, 2015, 10:20 AM by Maurice Nyamoti   [ updated Jun 27, 2015, 10:19 AM ]

1.      B    2.      A    3.      D    4.      C    5.      A    6.      B    7.      A

1.7. Kifungu cha Kwanza Sehemu ya Saba - Majibu

posted Jun 21, 2015, 10:20 AM by Maurice Nyamoti   [ updated Jul 10, 2015, 9:48 PM ]

1.       A    2.       C    3.       B    4.       D    5.       C    6.       B    7.       C    8.       A    9.       A    10.   C    11.   B    12.   D    13.   B    14.   A    15.   D

1.8. Kifungu cha Kwanza Sehemu ya Nane - Majibu

posted Jun 21, 2015, 10:20 AM by Maurice Nyamoti   [ updated Jul 10, 2015, 10:28 PM ]

1.       C    2.       B    3.       D    4.       A    5.       B    6.       D    7.       C    8.       A    9.       B    10.   D    11.   C    12.   A    13.   B    14.   D    15.   A

1.3. Kifungu cha Kwanza Sehemu ya Tatu - Majibu

posted Jun 21, 2015, 10:20 AM by Maurice Nyamoti   [ updated Jun 27, 2015, 11:30 AM ]

1.      C    2.      B    3.      D    4.      C    5.      A    6.      C    7.    D    8.    B

1-10 of 11