2.0. Kifungu cha Pili Sehemu ya Nunge - Majibu

posted Jul 17, 2015, 8:00 AM by Maurice Nyamoti
1. C     2. A     3. D    4. C    5. B    6. B    7. C    8. B    9. A    10. B    11. B    12. A    13. D    14. C    15. A
Comments