KCPEMembership‎ > ‎RESOURCE CENTRE‎ > ‎

Std Kiswahili - Kifungu cha kujibu Maswali

3.9. Kifungu cha Kujibu Maswali cha Tatu Sehemu ya Tisa - Majibu

posted Jul 25, 2015, 10:25 PM by Maurice Nyamoti

1. B    2. C    3. A    4. C    5. C    6. A    7. A    8. C    9. C    10. B

3.8. Kifungu cha Kujibu Maswali cha Tatu Sehemu ya Nane - Majibu

posted Jul 25, 2015, 10:06 PM by Maurice Nyamoti

1. B    2. B    3. C    4. A    5. D    6. B    7. B    8. C    9. D    10. C    

3.7. Kifungu cha Kujibu Maswali cha Tatu Sehemu ya Saba - Majibu

posted Jul 25, 2015, 9:50 PM by Maurice Nyamoti

1. D    2. A    3. B    4. C    5. C    6. C    7. C     8. B    9. C    10. A

3.6. Kifungu cha Kujibu Maswali cha Tatu Sehemu ya Sita - Majibu

posted Jul 25, 2015, 9:37 PM by Maurice Nyamoti

1. A    2. B    3. B    4. B    5. A    6. B    7. D    8. C    9. C    10. A         

3.3. Kifungu cha Kujibu Maswali cha Tatu Sehemu ya Pili - Majibu

posted Jul 25, 2015, 1:13 AM by Maurice Nyamoti

1. B    2. B    3. A    4. A    5. C    6. D    7. B    8. C    9. D    10. A    

3.2. Kifungu cha Kujibu Maswali cha Tatu Sehemu ya Pili - Majibu

posted Jul 25, 2015, 12:53 AM by Maurice Nyamoti

1. A    2. C    3. C    4. D    5. A    6. A    7. D    8. B    9. D    10. C

3.1. Kifungu cha Kujibu Maswali cha Tatu Sehemu ya Kwanza - Majibu

posted Jul 25, 2015, 12:24 AM by Maurice Nyamoti

1. B    2. B    3. A    4. C    5. C    6. C    7. C    8. D    9. C    10. D

3.0. Kifungu cha Kujibu Maswali cha Tatu Sehemu ya Nunge - Majibu

posted Jul 25, 2015, 12:00 AM by Maurice Nyamoti

1. D    2. C    3. A    4. B    5. D    6. A    7. B    8. B    9. A    10. B

2.9. Kifungu cha Kujibu Maswali cha Pili Sehemu ya Tisa - Majibu

posted Jul 23, 2015, 11:38 AM by Maurice Nyamoti

1.B    2.B    3.B    4.C    5.B    6.B    7.D    8.A    9.C    10.A    

2.8. Kifungu cha Kujibu Maswali cha Pili Sehemu ya Nane - Majibu

posted Jul 23, 2015, 11:08 AM by Maurice Nyamoti

1.B    2.B    3.A    4.D    5.B    6.C    7.B    8.A    9.B    10.D    

1-10 of 20