1.1. Kifungu cha Kujibu Maswali Sehemu ya Kwanza - Majibu

posted Jun 21, 2015, 9:15 PM by Maurice Nyamoti   [ updated Jun 21, 2015, 9:15 PM ]

1.      B    2.      C    3.      A    4.      D    5.      C    6.      D    7.      B    8.      C    9.      B    10.  D