2.5. Kifungu cha Kujibu Maswali cha Pili Sehemu ya Tano - Majibu

posted Jul 20, 2015, 11:07 AM by Maurice Nyamoti   [ updated Jul 20, 2015, 11:08 AM ]
1. C    2. B    3. A    4. B    5. D    6. B    7. C    8. C    9. B     10. A
Comments